Psychosociale
begeleiding bij het
opnieuw vormgeven
van je leven en
het ouderschap.

WERKWIJZE

Pijlers

Binnen Vitaal na Scheiding werken we met zes pijlers. De mate waarin de pijlers aan bod komen is per traject verschillend en hangt af van jouw situatie. Maatwerk staat voorop.

Verwerking

Scheiden is rouwen – je bent veel kwijt geraakt. Het is daarom belangrijk om terug te kijken en hier bij stil te staan. Wat is er verloren gegaan? Wat doet het meeste pijn?  Waar ben je boos over en waar ben je verdrietig over? En wat betekent dit voor jou? De antwoorden op deze vragen geven veel inzicht en helpen om te bepalen waar we nadruk op moeten leggen binnen het traject.

OUDERSCHAP

De veranderingen op het gebied van ouderschap hebben een enorme impact op jouw leven en dat van je kind(eren), zowel emotioneel als praktisch. Stap voor stap maak ik je wegwijs in het afvlechten van het partnerschap en het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de andere ouder van je kind(eren). En dit alles met het oog op een gezonde en gelukkige ontwikkeling van je kind(eren) – je diepste wens.

NIEUWE PERSPECTIEVEN

Met een scheiding verlies je niet alleen je partner – er is sprake van gestapeld verlies. Je toekomstperspectief is op de schop gegaan, je financiën veranderen, mogelijk moet je verhuizen, vriendschappen gaan verloren en je kan je eenzaam voelen. Het vraagt veel van je om je leven weer vorm te geven – om opnieuw je weg te vinden, om te reorganiseren. En daar help ik je bij.

ZELFZORG

Alles staat of valt bij goed voor je zelf zorgen. Het is als in een vliegtuig: eerst je eigen zuurstofmasker op voordat je voor een ander zorgt. Maar dat is veel moeilijker dan gedacht. Daarom kijken we hoe je beter voor jezelf kunt zorgen, hoe jij je eigen grond kunt verstevigen en weer in balans kunt komen. Wat geeft energie en wat kost juist energie? Hoe geef je je grenzen aan? Wat geeft je houvast en perspectief? We gaan terug naar jouw kernwaarden: het gaat over terugkomen bij jezelf.

Netwerk

Niemand staat op zichzelf: jij bent een onderdeel van een geheel. Samen bekijken we je netwerk: hoe kun je hier het meeste uit halen? Wat geeft je kracht? En wat ervaar je juist als een last?  Door je netwerk te verstevigen en om hulp te leren vragen, creëer je de meest optimale omgeving voor jezelf. Daardoor kun je van meer betekenis zijn voor anderen. En dat heeft weer een positieve invloed op jouw gevoel van eigenwaarde. Want uiteindelijk willen we ons allemaal verbonden voelen met anderen.

Work-life balance

Enerzijds zorgt werk voor afleiding, structuur, houvast, voldoening en – niet onbelangrijk – inkomsten. Anderzijds kan het na een scheiding lastig zijn om je te concentreren en je werk naar tevredenheid te doen. Je voelt de druk, maar het water staat je aan de lippen. Daarom kijken we hoe je ook op de werkvloer grenzen kunt herkennen en stellen, energiek kan blijven en je communicatie kunt versterken.

Het belang van borging in de vorm van nazorg

Ervaring leert dat een scheiding nooit ‘af’ is. Het is een ongoing process. En hoewel mensen zich na ongeveer twee jaar vaak herpakt hebben en het leven weer enigszins ‘normaal’ voelt, kunnen grote veranderingen of gebeurtenissen je weer (even) aan het wankelen brengen. Dan is niks fijner dan terecht kunnen bij iemand die jou en je verhaal kent. Daarom hecht ik veel waarde aan nazorg.

Hoe nazorg eruit ziet, bepaal je zelf. Het Basis traject bestaat uit zes gesprekken van negentig minuten. Bij het Extra traject (acht gesprekken) en Compleet traject (twaalf gesprekken) is er de mogelijkheid om twee gesprekken in te zetten als nazorg, welke flexibel en naar wens gebruikt kunnen worden. Na een traject Vitaal na Scheiding is er altijd de mogelijkheid om losse gesprekken af te nemen – zelfs jaren na het gevolgde traject.

logo-icon

Aanmelden

Nadat je je hebt aangemeld – al dan niet met je werkgever – plannen we een gratis intakegesprek in. In dit gesprek maken we kennis en samen kijken we waar je mee aan de slag wilt gaan binnen het traject. Ook zal ik mijn aanpak verder toelichten in dit gesprek. Samen kijken we of er een klik is. Dit vind ik van groot belang, want het is mijn overtuiging dat de opbrengst van het traject voor een groot deel samenhangt met onze samenwerkingsrelatie. Na dit gesprek doe ik een persoonlijk voorstel. Klikt het? En is je werkgever – indien nodig – akkoord? Dan plannen we de gesprekken in.

De gesprekken vinden plaats in Den Haag. Persoonlijke gesprekken hebben mijn voorkeur, maar er is ook altijd de mogelijkheid om gesprekken online te laten plaatsvinden.

Aanbod Vitaal na Scheiding

Gratis Intake

Basis traject

Advies en afstemming
+
6 persoonlijke gesprekken van 90 minuten

+
3 maanden begeleiding
+
Werkboek

Gratis Intake

Extra traject

Advies en afstemming
+

8 persoonlijke gesprekken van 90 minuten
+
Waarvan 2 persoonlijke gesprekken ingezet mogen worden tijdens het traject, maar ook als nazorg tot zelfs twee jaar na het afgeronde traject
+
4 tot 6 maanden begeleiding
+
Werkboek

Gratis Intake

Compleet traject

Advies en afstemming
+
12 persoonlijke gesprekken van 90 minuten

+
Waarvan 2 persoonlijke gesprekken ingezet mogen worden tijdens het traject, maar ook als nazorg tot zelfs twee jaar na het afgeronde traject
+
1 jaar begeleiding
+
Werkboek

Training + Advies + Maatwerk

Op zoek naar training, advies of maatwerk?

Stuur mij een bericht